Het Stevin-project in Zeebrugge kiest voor riettegels

Het Stevin-project heeft als doel het hoogspanningsnet tussen Zeebrugge en Zomergem te versterken. Het idee is om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen. Om dit mogelijk te maken, werd in Zeebrugge een hoogspanningsstation gebouwd. Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, voorziet het station van een landschappelijke en ecologische inkleding.

Zo wordt het gebouw ingekleed met een houten gevelbekleding en een groendak. Ook wordt het volledige bufferbekken voorzien van riettegels. De wortels van riet vormen al snel een enorm uitgestrekt web en zetten zo de grond zeer snel vast. De riettegels, aangeleverd door het bedrijf Alkern VOR, worden op palen en planken geplaatst, sommigen zelfs rechtstreeks op de fundering. Jan Vandenaweele, verkoopsverantwoordelijke bij Alkern: “De riettegels voorkomen aantasting en instabiliteit van taluds, grachtbodems, beken of waterlopen. De versterkende elementen verhinderen bovendien dat ongedierte kan binnendringen.”

Lees het volledige artikel in het magazine BETON 232.

Fabrikanten

Alkern VOR Beton nv

  • Ieperseweg 112
  • 8800 Roeselare
  • 051 23 24 20
  • E-mail