Poreuze betonbuizen voor het hart van de Antwerpse modewereld

De Nationalestraat in Antwerpen krijgt een make-over, ook ondergronds! Er zijn tal van redenen om voor poreuze betonbuizen te kiezen.

Sinds tien jaar kiest Antwerpen bij renovatie systematisch voor gescheiden rioleringsstelsels. Poreuze buizen zijn een ideale oplossing bij gescheiden riolering. Ze komen tot stand met een heel andere filosofie dan traditionele buizen. Een gewone betonbuis moet 100 procent waterdicht zijn. Waterdoorlatende buizen moeten net water laten infiltreren. Ze hebben dan ook een andere betonsamenstelling. Er zitten veel minder fijne en veel meer grove granulaten in. Poreuze buizen moeten natuurlijk voldoen aan dezelfde sterkte als een gewone buis. Daarom is de wanddikte groter.

Hoe het ook zij, de poreuze buizen onder de Nationalestraat laten het regenwater langzaam in de grond insijpelen. Na een grondige studie besloot men zich te beperken tot de afvoer van het water dat van de huizen naar de straat vloeit en uiteraard het water dat op de straat zelf terechtkomt. Het water aan de achterkant van de huizen kon men niet op een efficiënte manier opvangen in het leidingssysteem.

Het opgevangen regenwater stroomt rechtstreeks de RWA-leidingen in via afvoerleidingen van pvc of via straatkolken. De buizen, die sowieso altijd boven het grondwater moeten liggen, bevinden zich twee meter onder het maaiveld. Ze kunnen een maximale hoeveelheid afgevoerd water opnieuw laten infiltreren in de bodem. Zo blijft het grondwaterniveau op peil.

Geïntegreerd project - District Antwerpen (bovenbouw) – De Lijn (tramsporen & bovenleidingen) – Eandis (gasleidingen) – Riolink (rioleringsstelsels, samenwerking Aquafin, AWW, TMVW)
Betonbuizen – Bovin beton & natuursteen
Realisatiejaar - 2012

Fabrikanten

Tubobel Infra nv

  • Schoolstraat 6
  • 3470 Kortenaken
  • 011 58 69 20
  • E-mail