Premuren voor architectuurwoning

Het architectenbureau van Peter Vral groeide gestaag. Daarmee kwam het steeds meer in het vaarwater te liggen van de privéruimtes van het gezin. De klassieke woning kreeg een strakke pendant van premuren en holle welfsels.

Al vóór de ontwerpfase koos de architect voor strak en semi-industrieel beton. De woning werd gebouwd met holle wanden, die voor-geïsoleerd op de werf toekwamen. Het verder ter plaatse opstorten van de vrije ruimte tussen de wanden maakte het mogelijk om de wanden als dragende muur te concipiëren. Door het gebruik van premuren was de architect niet afhankelijk van de ritmiek van kolommen en windverbanden. Daardoor kon de ruimte veel vrijer gehouden worden.

Opdrachtgever & Architect Peter Vral / Ait Architecten – Aannemer Cornelis bvba (Landskouter) – Studiebureau Ir Jan Lobeau  –

2015 – Zottegem

Fabrikanten

Prefaxis nv

  • Kasteelstraat 9
  • 8980 Geluveld
  • 057 40 14 14
  • E-mail