Duurzaam

Bouwen met geprefabriceerd beton is duurzaam bouwen. En niet alleen omdat prefab beton duurzaam is in de oorspronkelijke betekenis van het woord: onverwoestbaar.

Ook wat de ‘nieuwe’ inhoud van duurzaamheid betreft, scoort prefab beton hoog, en dit op alle drie de domeinen die met de term geassocieerd worden: ‘profit’, 'people’ en ‘planet’:

  • Prefab betonproducten zijn economisch efficiënt, want ze worden vervaardigd binnen een fabrieksomgeving. Ze leveren de gebruiker bovendien fikse besparingen op.
  • Prefab beton is dierbaar en veilig voor mensen, met hun beschermende en comfortabele eigenschappen.
  • Prefab beton is ten slotte vriendelijk voor het leefmilieu, onder andere gezien de talrijke recyclagemogelijkheden en energiebesparende eigenschappen.
Duurzaamheid is voor de prefab betonindustrie geen uitdaging, maar een regelrechte kans.