Efficiënt

Vanaf de productie in de fabriek over de bouw op de werf tot en met de impact voor de eindgebruiker… doorheen alle fasen betekent werken met prefab beton efficiëntie en kostenbesparing.

Structureel efficiënt

Door de kwaliteit van ontwerp en productie zijn elementen van prefab beton structureel uiterst efficiënt; de spanwijdte/diepteratio is hoog. Bovendien voorziet EC2 (de Europese berekeningscode) op bepaalde punten in verlaagde veiligheidsmarges voor prefab beton, gelet op de gecontroleerde productieomgeving.

Industrieel efficiënt

Prefab producten worden onder strikt gecontroleerde omstandigheden in de fabriek vervaardigd. De huidige prefab fabrieken zijn schoon en efficiënt. Zowel de samenstelling, het mixen als het gieten gebeurt meestal computergestuurd.
De temperatuur in de fabrieksomgeving is constant, er gelden regelmatige shift-patronen en de werknemers zijn toegewijde vakmensen. Dat betekent dat er elke dag producten van hoge kwaliteit gemaakt worden, ongeacht de weersomstandigheden.

Constructief efficiënt

Met behulp van barcodestrips of geïntegreerde microchips kunnen logistiek managers de prefab beton elementen gemakkelijker herkennen en zorgen dat elk element op het juiste tijdstip op de juiste bestemming komt. Deze technologie is voor de werfleiders ook een hulp om het bouwproces te versnellen én tegelijk de grootst mogelijke accuratesse te verzekeren.

Personaliseerbaar

Gietvormen kunnen flexibel ontworpen worden zodat er onderdelen kunnen worden aan toegevoegd of van weggenomen voor lichtjes afwijkende elementen qua afmetingen of vorm. Dat is een economische manier om geprefabriceerde wandplaten te personaliseren en het leidt tot goed passende en compatibele units.

Versnijdbaar

In prefab beton kan verregaande flexibiliteit worden ingebouwd. Niet alleen kunnen raam- en deuropeningen worden gerealiseerd, de mogelijkheid bestaat ook om elementen zodanig te ontwerpen dat de wapening in bepaalde zones lichter. Die zones kunnen later eventueel worden uitgesneden, bijvoorbeeld wanneer de klant tussen twee ruimtes een extra deur zou willen.

Snel geplaatst

Prefab producten komen plaatsklaar op de bouwplaats aan, desgewenst just-in-time, zodat zij meteen op de daarvoor bestemde plaats kunnen worden gehesen. Dit maakt opslagruimte op de werf en onnodige manipulatie overbodig.

Bespaart op arbeidskosten

De inkorting van de bouwtijd op werven die dankzij prefab betonelementen wordt bereikt, betekent ook een aanzienlijke besparing op de arbeidskost, en een antwoord op het tekort aan geschoold werfpersoneel waarmee de bouwsector wordt geconfronteerd.

Geen oponthoud door ongunstige weersomstandigheden

Aangezien de productie van prefab beton in de fabriek plaats vindt, moet op de bouwplaats zelf alleen nog de plaatsing worden verzorgd. Dat betekent dat prefab constructie veel minder te lijden heeft van oponthoud ten gevolge van nat of koud weer of van zeer hoge temperaturen. Wat er ook gebeurt, de montage van prefab elementen gaat gewoon door.

Voorkomt hoge afvalopslagkosten

De natuurlijke bronnen grondiger benutten is economisch zinvol. Door te werken met kant-en-klare prefab producten voorkomt men kosten voor afvalberging.

Kant-en-klaar werkplatform

Prefab structuren en vooral vloeren en trappen kunnen onmiddellijk dienst doen als veilig en ruim uitvalsplatform voor de verdere werfactiviteiten. Dit solide uitvalsplatform kort de bouwtijd in en geeft de werfleider de zekerheid dat zijn collega’s veilig hun werk kunnen doen.

Op en top compatibel

Omdat elementen van prefab beton vooraf worden vervaardigd, kunnen de ontwerpers en allen die bij de constructie betrokken zijn alle verbindingsdetails en -voegen grondig bestuderen. Dat kan een pluspunt zijn op de bouwplaats, omdat prefab staat voor eenvoudige, gebruiksklare verbindingen die de bouwsnelheid opvoeren en het foutrisico verminderen.

Gemakkelijk uitbreidbaar

Doordat elementen van prefab beton wegneembaar (of uitbouwbaar) zijn, is het niet moeilijk om gebouwen opgetrokken uit prefab beton te vergroten, of er een extra vleugel aan toe te voegen. Gewoonweg de eindelementen verwijderen en vervolgens aanbouwen. De eindelementen kunnen na voltooiing opnieuw worden geplaatst.

Gemakkelijke schoongemaakt en hersteld

Ondanks de beste voorzorgen zijn kleine deuken, beschadigingen of vervuiling op de werf niet uitgesloten, waardoor de normaal netjes geplaatste betonelementen er wat minder fraai kunnen uitzien. Maar dankzij hun voortreffelijke oppervlakte-afwerking zijn prefab elementen gemakkelijk schoon te maken en te herstellen. De meeste fabrikanten geven uitgebreide tips hoe dat het best kan gebeuren.

Lagere verzekeringspremies

Dankzij de verbazingwekkende structurele eigenschappen en de functionele voordelen van gebouwen in geprefabriceerd beton komen de verzekeringspremies al snel lager uit dan bij andere gebouwen. Dat kan bijzonder tastbaar worden in zones met verhoogd risico op overstroming, brand of inbraak.

Energiebesparend tijdens het gebruik

Door de thermische eigenschappen van het materiaal blijven dagelijkse en seizoengebonden temperatuurschommelingen bij beton uit, waardoor het in binnenruimtes comfortabeler wordt zonder dat men naar airconditioning hoeft te grijpen. Dat betekent energie- en geldbesparing, zonder het zelfs over onderhoudsfacturen te hebben.

Lagere onderhoudskosten

Veel gebouwen of kunstwerken die blootgesteld zijn aan weer en wind, moeten regelmatig opnieuw geschilderd worden om ze tegen corrosie te beschermen en hun esthetisch uitzicht te verbeteren. Voor constructies van geprefabriceerd beton is dit overbodig. Dat is vooral voor wegen, bruggen en moeilijk bereikbare signalisatiebruggen op autowegen een groot voordeel.