Milieuvriendelijk

Het milieuvriendelijk profiel van prefab beton kan niet voldoende benadrukt worden, en niet alleen omwille van de samenstelling van de producten en van de recyclagemogelijkheden. Daar bovenop hebben talrijke prefab betontoepassingen een positieve milieu-impact.

Gemaakt van ter plaatse overvloedig beschikbare natuurlijke materialen

Alle materialen die in prefab betonproducten worden verwerkt zijn afkomstig van natuurlijke bronnen of recyclage. Bijslag van steen of riviergrind en water zijn stuk voor stuk voorradig in overvloedige hoeveelheden. Voor prefab productie hoeven eenvoudigweg geen materialen van duizenden kilometer verderop te worden ingevoerd.

Producten voor de lokale markt

Onze prefab betonproducten zijn zoniet volledig, dan toch meestal afkomstig uit eigen land. In het hele land zijn er meer dan 250 producenten van prefab beton. Gezien het lokale netwerk, zijn de reisafstanden en het brandstofverbruik voor transport tot een minimum beperkt.

Gebruikt nevenproducten van andere industrieën

Prefab beton kan, zonder probleem voor de veiligheid, materialen bevatten zoals hoogovenslak (van de ijzer- en staalindustrie) en vliegas (van kolengestookte stroomcentrales): producten die anders gewoon bij het afval terechtkomen en dus verloren gaan. Zulke materialen kunnen de eigenschappen van prefab beton verbeteren en kunnen gedeeltelijk ter vervanging van gewone cementsoorten worden benut.

Niet afhankelijk van oliederivaten

Een afwerking van goede kwaliteit onderstelt dat bij de verwijdering van het prefab beton uit de gietvorm of het bed een zuiver vlak ontstaat. Voor het losmaken uit die vorm kunnen plantaardige agentia worden gebruikt in plaats van oliederivaten, wat de globale invloed op het milieu vermindert. Dat maakt meteen ook dat beton minder dan kunststoffen en asfalt gevoelig is voor de stijging van olie- en gasprijzen.

Loogt niet uit

De prefab betonproducten vormen een inerte productfamilie; zij geven tijdens hun gebruik geen schadelijke chemische stoffen af. Zij zijn dus in alle veiligheid bruikbaar voor toepassingen zoals drinkwatervoorziening. Ook voor de opslag van potentieel schadelijke vloeistoffen is prefab beton uiterst geschikt.

Minimaal productie-afval

Zelfs kleine hoeveelheden puin of procesafval kunnen gerecycleerd worden. Cement, slurrie en proceswater worden in de fabriek gerecycleerd en brokstukken worden vaak vermaald en hergebruikt.

Geen verlies van bouwplaatsafval

Zelfs wanneer op de bouwplaats niet alles volgens plan verloopt, blijven er in het geval van prefab beton uitwegen bestaan. Ongebruikte elementen kunnen altijd elders worden gebruikt. Brokstukken die op de bouwplaats ontstaan kunnen vergaard, gebroken en als nieuwe toeslagstoffen gebruikt worden.

Hergebruik en recyclage

Wanneer een structuur het einde van zijn levenscyclus bereikt, kunnen de elementen van prefab beton volledig herbenut worden (vloerplaten bijvoorbeeld kunnen volledig worden terug gewonnen). Die elementen kunnen eventueel in hetzelfde gebouw hergebruikt of vervoerd worden met het oog op hergebruik in een vergelijkbare constructie. Bovendien is prefab beton gemakkelijk recycleerbaar tot toeslagstof.

Geringe energie-inhoud

Zoals alle betonproducten zal prefab beton tijdens zijn levenscyclus, maar vooral bij afbraak en recyclage, het allergrootste gedeelte van de bij productie gevormde (inclusief grondstoffen) koolstofdioxide herabsorberen. Meer nog, de prefab productie vergt achteraf nooit enige bodemhermineralisering (rehabilitatie van door intensieve exploitatie kaalgeslagen gronden).

Energiebesparend tijdens het gebruik

Door de thermische eigenschappen van het materiaal blijven dagelijkse en seizoengebonden temperatuurschommelingen bij beton uit, waardoor het in binnenruimtes comfortabeler wordt zonder dat men naar airconditioning hoeft te grijpen. Dat betekent energie- en geldbesparing, zonder het zelfs over onderhoudsfacturen te hebben.

Vermindert het energieverbruik in de stad

De lichte kleuren die aan de afwerking van prefab beton kunnen worden gegeven, zorgen voor grotere weerkaatsing van het licht zodat het ’s nachts op straat helderder en veiliger wordt. Op warme dagen weerkaatsen die afwerkingen het zonlicht en houden de gebouwen daardoor koeler; het ‘stedelijk hitte-eiland-effect’ krijgt geen kans.

Kan de schadelijke gevolgen van verkeersuitlaatgassen beperken

Dankzij een spitsvondige nieuwe materiaalontwikkeling kan prefab beton de schadelijke uitlaatgassen in de stad gedeeltelijk absorberen. Op het beton wordt daartoe een speciale laag van dit nieuwe materiaal aangebracht. Via het zogenaamde fotokatalyse-proces worden de SOx- en de NOx-deeltjes vastgehouden. Bij de eerste regen worden ze weer losgelaten en zonder gevaar afgevoerd.

milieuvriendelijk prefab beton