Grootschalig rioleringsproject in Bree omarmt innovatieve betontoepassingen

De overschakeling naar gescheiden riolering op de Peerderbaan in Bree en zijstraten gebeurt met draineerbuizen en innovatieve inspectieputten in zelfverdichtend beton.
Het nieuwe systeem vangt het regenwater van de straat op. O p termijn zullen ook de van woningen in de nabijheid van de Peerderbaan aansluiting vinden op de nieuwe leidingen. Het regenwater loopt via een combinatie van gewapende, ongewapende en poreuze betonbuizen naar twee enorme bufferbekkens. In normale omstandigheden zal het overtollige regenwater al in de ondergrond sijpelen via de poreuze buizen. De bekkens dienen in feite als noodcapaciteit voor extreme omstandigheden.

Hoofdaannemer: Marcel Nijs
2012 - Bree, Peerderbaan

Fabrikanten

Tubobel Aqua nv

  • Transportlaan 1
  • 3600 Genk
  • 089 86 01 70
  • E-mail