"Prefab beton leent zich perfect voor de bouw van een stadion"

FEBE ontmoette Mark Van Campenhout en Frederik Cornelis, respectief Managing Director en CEO van Betca, het bedrijf dat de geprefabriceerde elementen leverde voor de bouw van het stadion. Hier is een deel uit de interview gepubliceerd in het tijdschrift BETON van maart 2018.

FEBE : Naar deze renovatie keek elke supporter al lang uit. Het stadion zal uiteindelijk helemaal ver-nieuwd worden, maar voorlopig zijn twee zijden van de tribunes nieuw, met grote delen in pre-fab beton.

Mark Van Campenhout : « Het werk gebeurt inderdaad in verschillende fases. De eerste fase omvatte de afbraak van de oude staanvakken H, I, J en K. Deze vakken werden vervangen door een tribune met 5.000 staanplaatsen en 2.120 zitplaatsen. Aan de andere zijde werd een tribune met 18.477 plaatsen gebouwd »

« We hebben het hier over een site die een groot deel van het jaar in gebruik is, en dan is renovatie niet het meest praktische uitgangspunt. In vroegere tijden werd nog uitgekeken naar nieuwe terreinen buiten de stad, maar dat bleek onhaalbaar. Terug naar het stadion. Jarenlang stond er aan één zijde slechts een halve tribune. Voorheen werd de rest van die flank opgevuld door een clubhuis. Dat laatste werd afgebroken in de periode dat mijn vader stadiondirecteur was. De tribune zelf wilde men ook al langer slopen. Het zicht was niet optimaal en de suppor-ters hadden geen drankgelegenheid. Niet goed voor de inkomsten natuurlijk! Deze oude staanvakken werden uiteindelijk afgebroken en de weg was vrij om de eerste zijde te renoveren. Er kwamen heel wat verschillende plannen ter tafel, met een heel aantal variaties op welke delen al dan niet zouden verdwijnen. Uiteindelijk zal er niets blijven staan»

FEBE : In de nieuwe tribune zit er een opmerkelijke knik in de hoek die gevormd wordt door de twee nieuwe zijden.

Frederik Cornelis : «Dat was een stedenbouwkundige zaak. De straat loopt vlak achter het stadion. De knik in het dak laat voldoende lichtinval toe in de achtergelegen appartementen. De kolommen zijn in het midden van de tribune 25 meter hoog. Ze dalen geleidelijk, tot 15 meter op de hoek »

FEBE : De volgende fase, die de twee overblijvende zijden zal vernieuwen, is in voorbereiding. Is prefab ook hier de voor de hand liggende keuze??

Mark Van Campenhout : « Daar leent een structuur zoals een stadion zich in elk geval ten volle voor. De tribune-elementen zijn logischerwijs in prefab beton. Zelfs al zou er een klein stuk ter plaatse gestort kunnen worden, dan nog zal de timing het wel-licht niet toelaten. De fase die eraan komt, zal opnieuw een scherpe deadline hebben. In de eerste fase was de timing ook zéér krap, maar we hebben de deadline wel gehaald. »

FEBE : Hadden jullie inspraak in het ontwerp? 

Mark Van Campenhout : «  In het bouwteam waarin we werkten, hebben onze praktische opmerkingen geleid tot aanpassingen in het ont-werp die de uitvoerbaarheid ten goede kwamen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de kolommen die het stadion langs de buitenzijde kenmerken. Die waren oorspronkelijk 29 meter lang. Productie-gewijs zou dat geen probleem geven maar het transport van de 75-ton zware elementen zou nooit via de bebouwde kom en de Kleine Nieuwendijk-straat op de werf geraken. Het werd dus al snel duidelijk dat de wens van de aannemer om de kolom van funde-ring tot nok in een stuk te maken, niet realistisch was»

BETON: Waar liggen de grootste praktische uitdagingen bij de productie van prefab elementen voor stadions?

Frederik Cornelis: “De verbinding tussen staal- en betonstructuur is altijd een heikel punt. Daar moet je zeer nauwgezet mee omgaan. Dat is uiteraard ook het geval bij kleinere constructies maar op deze schaal wordt het natuurlijk nog spannender. Staal wordt uitgetekend met toleranties van millimeters, bij beton denkt men in cen-timeters. Het gaat over een factor tien. Ik mag wel zeggen dat ons kwaliteitssysteem zich erg goed bewezen heeft.

Stadium KV Malines, phase 1 et 2 Mechelen, 2016

Opdrachtgever: KV Mechelen Ontwerp - Plan: AE+ Architecten (Saint-Truiden) - Aannemer: Willemen nv - Prefab beton elementen : BETCA nv - Studiebureau:  ESA (Saint-Truiden)