De kilometerheffing heeft ook consequenties voor de betonsector

, in de categorie Nieuws.
  • De kilometerheffing heeft ook consequenties voor de betonsector

Vanaf 1 april is de kilometerheffing voor transport op de Belgische wegen van kracht.

kilometerheffing

De kilometerheffing geldt voor elk transport met een maximaal toegestane massa (MTM) van meer dan 3,5 ton over de Belgische wegen. Bijgevolg heeft deze heffing ook implicatie op de betonsector.

De transportsector becijferde een substantiële verhoging van de transportkosten met ongeveer 8% à 12,5%, afhankelijk van de regio. Daarbij houdt men rekening  met het wegvallen van het Eurovignet.

Betonfabrikanten zijn verplicht om rekening te houden met deze stijging bij het berekenen van hun transport.

Voor meer vragen rond de kilometerheffing binnen de betonsector kan je contact opnemen met het FEBE-secretariaat.