Nieuws - Prefab beton op CONCRETE DAY

, in de categorie Nieuws.
  • Nieuws - Prefab beton op CONCRETE DAY

De Concrete Day is dé voor wie de nieuwste trends in de betonwereld wil kennen. FEBE en FEBELARCH, de vereniging van de fabrikanten van architectonisch beton, organiseren een worshop rond renovatie en innovatie. In één namiddag komt u alles te weten over de nieuwste technieken. We presenteren ook een aantal zeer inspirerende realisaties. De workshop is gratis te volgen voor wie zich inschrijft op de Concrete Day. Alle presentaties zijn tweetalig via slides of via de spreker.

14:00 Inleiding door ir.arch. Guy Van Den Bogaert (ARTEX) - NL

14:05  Case study 1 - Politiekazerne Groendreef Gent
De nieuw politiekazerne aan de Gentse Groendreef is een sprekend voorbeeld van de  mogelijkheden in prefab. De constructie nam niet meer dan 36 dagen in beslag. De  structuurelementen en de gepolijste sandwichpanelen  voor de gevels zijn volledig  geprefabriceerd. MUO architecten licht het project toe en legt uit hoe prefab beton hen  helpt het architectenberoep beter uit te oefenen.

arch. Chris Van Cammeren - MUO architecten
arch. Olivier Vanden Bempt - MUO architecten
Vincent Termote - Loveld Beton

14:30  Renovatie van gevels in Architectonisch Beton
"Historische" voorbeelden van gebouwen in architectonisch beton tonen aan dat de gevels  jarenlang hun unieke uitstraling kunnen behouden. Architectonisch beton is trouwens ook  een uitstekend materiaal om gebouwen te renoveren. Arch. Jef Marinus en Ing. Eveline  Decroix zetten een aantal sprekende voorbeelden in de verf.

arch. Jef Marinus (FEBE) - NL-FR
ing. Eveline Decroix (Voorzitter FEBELARCH - Eurobeton)

15:00   Case Study 2: Manderley - Oostduinkerke

Voor de renovatie van residentie "Manderley" op de zeedijk van Oostduinkerke werden  elementen in architectonisch beton gebruikt. Een sprekend voorbeeld, toegelicht door de  producent en de studie-ingenieur van het project.

ir. arch. Koen Van NEVEL - Studiebureel COBE
John Stal - VERHELST Beton

15:20  Case Study 3: Renovatie - Ieder zijn huis - Evere
De hoogbouw voor Ieder Zijn Huis, van arch. Van Der Meeren uit 1958, is een uitgekiende  interpretatie van het modernistische en Corbusiaanse gedachtegoed. De renovatiestrategie  van het architectenbureau ORIGIN vertrekt vanuit een zelfde rationele non-conformistische  attitude. De centrale beslissing om de bestaande betonnen gevelpanelen te vervangen door  nieuwe thermisch performante sandwichgevelpanelen in beton komt tegemoet aan deze  bezorgdheden.
 
ir. Arch. Jan de Moffarts - Origin architecten
Kristof Soenen - DECOMO

15:45 Betonherstelling van oude structuren: diagnose en voorschrijven van herstelling
Beton is een performant en duurzaam materiaal. Maar er zijn altijd constructies die door  nood hebben aan onderhoud, herstelling en renovatie. Door de intensiteit en de aard van  gebruik bijvoorbeeld, of schade. Een juiste analyse van de schade is natuurlijk belangrijk. De  federatie van betonreparateurs stelt hulpmiddelen voor een juiste diagnose voor.

ir. Hugo Wildemeersch (directeur ABG Betonconsultants) - NL

16:15 Pauze

17:00  Betonherstelling van oude structuren: uitvoeringsaspecten
Er besteen veel hersteltechnieken voor beton.  Door herstelmortel handmatig aan te  brengen, via spuitmortel of -beton, of via opstorten of aangieten. Elektrochemische  hersteltechnieken vragen bijzondere aandacht voor de toepassing van kathodische  bescherming.
Soms moeten de structurele constructies versterkt worden, door middel van uitwendig  gelijmde wapening en versterking met uitwendige voorspanning. Dhr. Verbiest licht deze  technieken toe.

Dhr. Benoit Verbiest (directeur MC Bauchemie) - FR

17:30 Case Study: AZ-Groeninge - Kortrijk
De tweede fase van het Kortrijkse AZ Groeninge is in volle aanbouw. Het ontwerp van  Baumschlager & Eberle ism OSAR architecten is opgevat als een gezondheidsdorp. Alle  verblijfsruimtes hebben rechtstreeks daglicht. De identieke gevelelementen uit beton  zorgen voor een rustige uitstraling en integreren heel wat functies. Een verhaal over de  veelzijdigheid van elementen in architectonisch beton. 

arch. Bert Van Boxelaere - OSAR
ir. Theo Damman - PREFADIM

18:00 Nieuwe architecturale mogelijkheden met Ultra Hoog Sterkte Beton (UHSB)
Het WTCB en de fabrikanten van structuurelementen voerden vier jaar onderzoek naar  Ultrahoog Sterktebeton. De conclusies zijn duidelijk: UHSB is ideaal voor de fabricatie van  voorgespannen betonelementen en de  realisatie van bijzonder fijne en slanke elementen.  Dankzij de uitzonderlijke prestaties van UHSB, kan in bepaalde situaties de globale kostprijs  geoptimaliseerd worden door minder materiaal verbruik, winst in nuttige  gebruiksoppervlakte, kortere uitvoeringstermijnen en lagere onderhoudskost. In het labo  werden proeven op balken op ware grootte uitgevoerd om hun structureel gedrag te  onderzoeken en de link te leggen naar de berekening volgens Eurocode2.

ir. Julie Piérard (Conseiller Technologique - CSTC) - FR
ir. Tijs Essel - project ingenieur - STRUCTO

18:30 Case Study: Hoogspanningslijn in Malmédy in UHSB
Er is voldoende vertrouwen in de innovatieve betonsoorten HSB en UHSB. De eerste  toepassingen in België zien het licht. Voor de nieuwe hoogspanningslijn in de buurt van  Malmedy werd beroep gedaan op de innovatieve knowhow van RONVEAUX.  Een industriële  toepassing met een architecturaal tintje.

ir. Jean-Baptiste Lansival - RONVEAUX - FR