Tijdschriftartikel : Beton met esthetische eisen – een update

, in de categorie Architectonisch beton.
  • Tijdschriftartikel : Beton met esthetische eisen – een update

Slag om slinger heerst er begripsverwarring rond de termen architectonisch beton, sierbeton, zichtbeton,... Twee nieuwe normatieve documenten, de PTV 21-601 en de prNBN B 15-007, leggen een duidelijke terminologie vast omtrent de verschillen in deze verschijningsvormen van beton. Bij de nieuwe versie van de PTV 21-601 horen ook een aantal specifieke tools. Het zijn hulpmiddelen om na te gaan of het geleverde architectonisch beton binnen de tolerantiedrempel valt met betrekking tot kleurverschil en luchtbelvorming.