Tijdschriftartikel : Fietscomfort kan niet het hoogste goed zijn

, in de categorie Bestrating.
  • Tijdschriftartikel : Fietscomfort kan niet het hoogste goed zijn

WAAROM FIETSPADEN MET KLEINSCHALIGE ELEMENTEN NIET VAN SUBSIDIE KUNNEN UITGESLOTEN WORDEN.

Sinds een aantal jaren is de fietser ‘hot’. Er gaat in België dan ook heel wat aandacht naar een betere fietsinfrastructuur. Dat is goed nieuws. Jammer genoeg gaan meer dan eens stemmen op om uitsluitend voor asfalt te kiezen bij de aanleg, en asfalt zelfs als enige te subsidiëren materiaal te erkennen. Vooral de fietsersbond is pleitbezorger van deze zogenaamde monoliete materialen, omwille van de zogezegde lage trillingsgraad. Bij die bewering is meer dan één kanttekening te plaatsen.

Tijdschriftartikel : Fietscomfort kan niet het hoogste goed zijn