Tijdschriftartikel : Holle vloerelementen in parkeergarages

, in de categorie Vloeren in prefab beton.
  • Tijdschriftartikel : Holle vloerelementen in parkeergarages

Door een nog altijd toenemend bezit van de auto en de steeds grotere stedelijke concentratie, ontstaat er in en rond stadskernen een tekort aan parkeerplaatsen. Ook bij luchthavens, ziekenhuizen en winkelcentra is er een groeiende behoefte aan parkeerruimte. Parkeergarages met boven- of ondergrondse verdiepingen zijn een courante oplossing. Voor een correcte constructie moet echter met heel wat bijzondere parameters rekening worden gehouden. In dit artikel geven we een aantal praktische aanwijzingen voor een juist gebruik van holle vloerelementen.

Tijdschriftartikel : Holle vloerelementen in parkeergarages