Bruggen, tunnels en aankleding openbare ruimte in architectonisch beton

Er worden heel wat architecturale elementen gebruikt voor de afwerking van bruggen (borstwering, reling) of aangewend als bekistingswanden voor de vervaardiging van brug- of viaductpijlers, of ook voor keermuren.

Producten