Funderingen

Funderingen zorgen ervoor dat het eigen gewicht van het gebouw en de daarop uitgeoefende krachten zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering.

Funderingen worden steeds belangrijker, niet alleen omdat de stabielste terreinen al bebouwd zijn, maar ook en vooral omdat er op een steeds creatievere en ‘andere’ manier gebouwd wordt: grote glaspartijen, grote overspanningen, kortere bouwtijden, enz.

Raadpleeg alle fabrikanten van producten voor fundering in prefab beton.

Producten

Gerelateerde Projecten