Wateropvang

Dagelijks worden grote hoeveelheden water verbruikt voor huishoudelijke doeleinden en industriële toepassingen. Als prefab betonsector kunnen we in deze cyclus een ruim aanbod producten aanbieden. Enerzijds voor de opvang en het hergebruik van regenwater, een ecologische reflex om minder (steeds schaarser wordend) drinkwater te moeten gebruiken en tegelijkertijd een buffervolume te creëren om rioolstelsels te ontlasten. En anderzijds bekuipingen voor de zuivering van afvalwater alvorens dit te lozen in het riolering- en grachtenstelsel. Uiteraard kunnen we als sector ook voor de aanleg van deze stelsels de gepaste producten aanbieden.

Raadpleeg hier alle fabrikanten van producten voor wateropvang.

Producten

Gerelateerde Projecten