IBA en KWZI

Een IBA, of individuele behandelingsinstallatie van afvalwater, zuivert grijs en zwart afvalwater van 1 tot
50 I.E. Een kWZI, of kleinschalige waterzuiverings­ installatie, zuivert grijs en zwart afvalwater van 20 I.E.
tot 2000 I.E.

De zuivering van het afvalwater bestaat uit drie fases: de voorbezinking, de zuivering van het water en de na­zuivering. In de 1e fase gebeurt de voorbezinking of anaerobefase. Die kan plaatsvinden in een afzonderlijke sep­tische put of maakt deel uit van het systeem. In deze fase gebeurt de scheiding onder invloed van de zwaar­ tekracht. De zwaardere delen zinken en de lichtere delen zweven tot onder het wateroppervlak. Eventueel kan dit voorafgegaan worden door een vet­ of zetmeel­ afscheider.

Tijdens de 2e fase, de zuivering of aerobe fase, verwer­ken de aerobe bacteriën de aanwezige vuilvracht. Een compressor injecteer zuurstof in de bioreactor. 

In de 3e fase wordt het behandelde water nagezuiverd en de resterende zwevende stoffen verwijderd.

Fabrikanten

 

 


Normen
 

NBN EN 12566-3 (2005), NBN EN 12566-3/A1 (2009), PTV 114 (2012)