Olie-en benzineafscheiders

Koolwaterstoffen of lichte stoffen, zoals olie en benzine, mogen niet in de riolering terechtkomen omdat de openbare waterzuiveringsinstallaties deze stoffen niet goed kunnen zuiveren.

Daarom is het bij lozing in de riolering verplicht een olie­ en benzineafscheider te plaatsen. Bij lozing in oppervlaktewater is het verplicht een koolwaterstof­ afscheider te plaatsen.

De afscheiding gebeurt onder invloed van de zwaarte­ kracht.

De olie­ en benzine afscheider is nodig bij afvalwater afkomstig van het reinigen van auto’s, parkings, gara­ges of andere oppervlaktes bevuild door olie. Bij een koolwaterstofafscheider moet er een (geïnte­greerde) slibvangput geplaatst worden. 

Fabrikanten
 


Normen

NBN EN 858-1 (2002), NBN EN 858-1/A1 (2004), NBN EN 858-2 (2003), PTV 114 (2012)